Indyref Powered by Trendolizer

BBC Naidheachdan on Twitter

Trending story found on twitter.com
BBC Naidheachdan on Twitter
“An Dr @karly_kehoe a’ mìneachadh nan ceanglaichean eadar carragh-cuimhne Ghleann Fhionnainn agus tràilleachd ann an Iameuga san 18mh linn. Tuilleadh air An Là @bbcnaidheachdan aig 8f. https://t.co/QdNSq6JkiK”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments